درباره ما

شرکت فروزان صنعت تاوریژ نماینده انحصاری شرکت FAST ایتالیا در زمینه تولید تصحیح کننده های الکترونیکی حجم گاز و نماینده انحصاری شرکت GFO هلند در زمینه تولید کنتور توربینی و شرکت AIUT لهستان درزمینه هوشمندسازی و قرائت از راه دور در ایران است.

این مجموعه در حال حاضر با ارائه ی خدمات متنوع در زمینه ی تولید ، کالیبره  و فروش تصحیح کننده های الکترونیکی حجم گاز و کنتور های توربینی ، و شیر آلات و اتصالات و همچنین مشاوره، طراحی و نصب سیستم های قرائت از را دور فعالیت می کند.